Avalanche.report

Dimarts 08.12.2020

Publicat 07 12 2020, 17:00


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Neu recent
Límit del bosc


La neu recent i les allaus de lliscament han de ser avaluades de manera crítica. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament.
La neu recent i les plaques de vent són inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. A les zones de sortida a cota alta, són possibles algunes allaus naturals de neu seca, de manera aïllada també de mida molt gran. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
L'actual situació d'allaus requereix moltíssima experiència en l'avaluació del perill d'allaus i la màxima cautela.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el dimarts es preveuen de 25 a 50 cm de neu. Dels Dolomites de Sesto fins als Dolomites de Lienz s'acumularan fins a 80 cm de neu. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat forta. La neu recent i la neu ventada descansen sovint a sobre de capes toves. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Tendència

El perill d'allaus disminuirà progressivament. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Neu recent
Límit del bosc


La neu recent i les allaus de lliscament han de ser avaluades de manera crítica. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament.
La neu recent i les plaques de vent són inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. A les zones de sortida a cota alta, són possibles algunes allaus naturals de neu seca, de manera aïllada també de mida molt gran. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
L'actual situació d'allaus requereix moltíssima experiència en l'avaluació del perill d'allaus i la màxima cautela.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el dimarts es preveuen de 15 a 30 cm de neu, localment fins a 50 cm. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat forta. La neu recent i la neu ventada descansen sovint a sobre de capes toves. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Tendència

El perill d'allaus disminuirà progressivament. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Neu ventada
Límit del bosc


La neu ventada i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Als vessants herbosos inclinats, són probables allaus de llicament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament.
A més per sobre del límit del bosc les plaques de vent recents i antigues poden desencadenar-se fàcilment. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Als sectors més afectats per les precipitacions el perill d'allaus és lleugerament superior.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el dimarts es preveuen fins a 10 cm de neu. Als Alps Passirie s'acumularan fins a 40 cm de neu. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat forta. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat molta neu. La neu recent i la neu ventada descansen a sobre de capes toves. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Tendència

Afebliment posterior del perill d'allaus. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill


Problema d'allaus
Lliscaments
Neu recent
Límit del bosc


La neu recent i les allaus de lliscament han de ser avaluades de manera crítica. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són probables allaus de neu molt humida i de lliscament basal, de manera aïllada també grans.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Amb l'arribada de la pluja , l'activitat d'allaus natural disminuirà progressivament. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
L'actual situació d'allaus requereix molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el dimarts es preveuen de 15 a 30 cm de neu, localment fins a 50 cm. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat forta. La neu recent i la neu ventada descansen sovint a sobre de capes toves. Això s'aplica especialment per sobre del límit del bosc.

Tendència

Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal. Amb la fi de les precipitacions, afebliment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments


Neu ventada i lliscaments són la principal font de perill.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són probables allaus de neu molt humida i de lliscament basal, però majoritàriament petites.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

En el període fins el dimarts es preveuen de 15 a 30 cm de neu, localment fins a 50 cm. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat moderada. La neu recent i la neu ventada descansen sovint a sobre de capes toves. Això s'aplica especialment per sobre del límit del bosc.

Tendència

El perill d'allaus disminuirà progressivament.