Avalanche.report

Dilluns 07.12.2020

Publicat 06 12 2020, 17:25


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Neu recent
Límit del bosc


La neu recent i les allaus de lliscament han de ser avaluades de manera crítica. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.

La situació d'allaus és delicada en molts indrets. Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són probables allaus de neu molt humida i de lliscament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Amb el final de la nevada intensa , l'activitat d'allaus natural ha disminuït progressivament.
L'actual situació d'allaus requereix moltíssima experiència en l'avaluació del perill d'allaus i la màxima cautela.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del divendres han caigut de 120 a 180 cm de neu, localment encara més. En el període fins el dilluns es preveuen de 5 a 15 cm de neu. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat moderada. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat molta neu. La neu recent i la neu ventada descansen sovint a sobre de capes toves. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. El diumenge la pluja ha causat una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Afebliment posterior del perill d'allaus. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Neu ventada
Límit del bosc


La neu ventada i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Als vessants herbosos inclinats, són probables allaus de neu molt humida i de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament.
A més per sobre del límit del bosc les plaques de vent abundants dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Als sectors més afectats per les precipitacions el perill d'allaus és lleugerament superior.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del divendres han caigut de 40 a 80 cm de neu, localment encara més. En el període fins el dilluns es preveuen de 0 a 10 cm de neu. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat moderada. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat molta neu. La neu recent i la neu ventada descansen a sobre de capes toves. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. El diumenge la pluja ha causat una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Afebliment posterior del perill d'allaus. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2600m
Problema d'allaus
Lliscaments
2600m
Neu recent
Límit del bosc


El problema de lliscaments basals ha de ser avaluat de manera crítica. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.

La situació d'allaus és delicada encara en alguns indrets. Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són probables allaus de neu molt humida i de lliscament basal, fins i tot grans. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2600 m aproximadament.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Amb el final de la nevada intensa , l'activitat d'allaus natural ha disminuït progressivament.
L'actual situació d'allaus requereix molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i la màxima cautela. Als sectors més afectats per les precipitacions el perill d'allaus és lleugerament superior.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del divendres han caigut de 80 a 130 cm de neu, localment encara més. En el període fins el dilluns es preveuen de 5 a 15 cm de neu. En una zona àmplia vent del sud-est d’intensitat moderada. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat molta neu. La neu recent i la neu ventada descansen a sobre de capes toves. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. El diumenge la pluja ha causat una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Afebliment posterior del perill d'allaus. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments


Neu ventada i lliscaments són la principal font de perill.

Especialment als vessants herbosos inclinats, de manera aïllada possibles són allaus de llicament basal de mida petita i, localment, mitjana.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

En una zona àmplia fins ara han caigut de 30 a 50 cm de neu, localment encara més. En el període fins el dilluns es preveuen de 5 a 15 cm de neu.
El vent amb ratxes molt fortes ha transportat molta neu. La capa de neu recent és humida, amb una superfície de feble cohesió. Això s'aplica als sectors afectats per les precipitacions sobretot en cotes mitges.

Tendència

El perill d'allaus disminuirà progressivament.